success Galima peržiūrėti krepšelį
Pradžia
en
{{cart.item_count}}

Tuščias krepšelis

Krepšelis

Skelbiamas kamerinės operos vaikams konkursas

Lietuvos kompozitorių sąjunga kartu su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru skelbia naujos kamerinės operos vaikams konkursą. Konkurse kviečiami dalyvauti kompozitoriai – Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai.

Konkurso komisija – Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro atstovai – pagal kūrinio eskizus (libretą, numatomą atlikėjų sudėtį, muzikinių temų pavyzdžius, kitą kompozitoriaus pateiktą informaciją) išrinks nugalėtoją, kuriam bus užsakytas kūrinys. Numatomas honoraras kompozitoriui – 7000,00 Lt.
Kūrinio eskizus reikia pateikti Lietuvos kompozitorių sąjungai el. paštu info@lks.lt arba adresu A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius iki 2013 m. liepos 1 d.
Naujos kamerinės operos vaikams pastatymas numatomas 2014 metais, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Kamerinėje salėje.


KAMERINĖS OPEROS VAIKAMS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1.1. Nuostatai apibrėžia Kamerinės operos vaikams konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, eigą, dalyvavimo sąlygas ir vertinimą.
1.2. Konkurso tikslas – inicijuoti naujos lietuviškos, meniškai vertingos kamerinės operos vaikams (toliau – Kūrinys) sukūrimą ir pastatymą Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Kamerinėje salėje.
1.3 Konkursą rengia Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) ir Lietuvos kompozitorių sąjunga (LKS).

II. KONKURSO EIGA, DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Konkurse kviečiami dalyvauti kompozitoriai – Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai.
2.2. Konkurso dalyvis gali teikti Kūrinį, kuris nebuvo publikuotas, įrašytas, išleistas ir nebuvo pelnęs apdovanojimų kituose konkursuose.
2.3. Kūrinys turi būti parašytas pagal lietuvių autoriaus libretą ir skirtas jauniausiai vaikų amžiaus grupei (3-7 metų). Kūrinys gali būti edukacinio pobūdžio (su kalbamaisiais intarpais-paaiškinimais).
2.4. Kūrinio trukmė – apie 50 minučių.
2.5. Kūrinys bus statomas LNOBT Kamerinėje salėje su ribota judesiui erdve, todėl pageidautinas nedidelis solistų skaičius (pageidautina iki 4); gali būti įtrauktas mažas vaikų choras-ansamblis (dalyvautų LNOBT vaikų operos studijos vaikai); kūrinio instrumentinėje partijoje turėtų būti minimalus atlikėjų skaičius (pageidautina ne daugiau nei 6 atlikėjai).
2.6. Konkursas vyks dviem etapais:
2.6.1. Kūrinių eskizai – libretas, numatoma atlikėjų sudėtis, muzikinių temų pavyzdžiai, kita autoriaus nuomone svarbi informacija – pateikiama Lietuvos kompozitorių sąjungai el. paštu info@lks.lt arba adresu A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius iki 2013 m. liepos 1 d.
2.6.2. Konkurso komisija pagal Kūrinio eskizus išrenka nugalėtoją, su kuriuo sudaroma Kūrinio užsakymo sutartis. Kūrinys turi būti pabaigtas iki 2013 m. lapkričio 1 d.
2.8. Kūrinio pastatymas numatomas 2014 m. LNOBT.

III. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR PREMIJAVIMAS
3.1. Konkursui pateiktus kūrinius vertins 10 narių komisija, sudaryta iš profesionalių kompozitorių, muzikologų ir atlikėjų – LKS ir LNOBT atstovų.
3.2. Konkurso nugalėtojui už kūrinį bus sumokėtas 7000 Lt honoraras.
3.3. Komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Konkurso rengėjai pasilieka teisę keisti ir koreguoti konkurso nuostatus.
4.2. Dalyvaudamas konkurse, kompozitorius sutinka su šių nuostatų sąlygomis.
4.3. Informacija, susijusi su konkursu, skelbiama interneto svetainėse www.lks.lt ir www.opera.lt.

2013-02-18

Naujienlaiškio prenumerata

Loading